Podsumowanie tygodnia 26-31 lipca 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 20 zdarzeń z czego były to 3 Pożary oraz 17 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożar samochodu osobowego Audi A4 na ul. Leśnej w Malborku. Miał miejsce również pożar nielegalnego wysypiska śmieci przy ul. Zapolskiej Gabrieli w Malborku. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły usuwania skutków kolizji, samochodu z motocyklem na ul. 500-lecia w Malborku. Prowadzono również działania w zakresie Otwarcia drzwi do mieszkania, oraz usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych.