Podsumowanie tygodnia 4-10 lipca 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 19 zdarzeń z czego były to 4 Pożary oraz 15 Miejscowych zagrożeń. Były to miedzy innymi pożar samochodu osobowego na ul. Rolniczej w Malborku, miały miejsce również pożary śmietników, pożar traw na nieużytkach rolnych. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły usuwania skutków wypadku drogowego na ul. Sikorskiego, oraz usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych.