Podsumowanie tygodnia 6-12 czerwca 2011r.

Podczas minionego tygodnia odnotowano łącznie 38 zdarzeń z czego było to 12 Pożarów, 25 Miejscowych zagrożeń oraz 1 Alarm fałszywy . Były to miedzy innymi pożary traw na terenach rolniczych i nieużytkach miejskich, pożary śmietników. Z zakresu Miejscowych zagrożeń zdarzenia dotyczyły: kolizje drogowe, neutralizacja i sorpcji plam płynów eksploatacyjnych z jezdni, otwieranie drzwi  do mieszkania, zdejmowanie kota z drzewa.