POMORSCY STRAŻACY WSPOMAGAJĄ DZIAŁANIA ZAWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM 31.03.2020r.

Działania pomorskich strażaków PSP i OSP  w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby (31 marca 2020). W 5 punktach kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju 37 strażaków zmierzyło temperaturę ciała u 690 osób – brak podwyższonych temperatur.

Do tej pory przy pomorskich szpitalach utworzono 15 polowych izb przyjęć, gdzie ostatniej doby służbę pełniło 14 strażaków. W informowanie społeczeństwa o pozostaniu w domu włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego, które regularnie przekazują komunikaty o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym okresie.

Ponadto strażacy dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także prowadzili dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji.


Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP w Gdańsku
Zdjęcia: Archiwum jednostek OSP Czyczykowy, Ełganowo, Kończewice