Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Malborku

W dniu 27 marca 2018 roku o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Malborku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Malborku, które otworzył Prezes ZOP ZOSP w Malborku dh Zygmunt Tomczonek.   Podczas obrad poruszone zostały m.in. tematy:

– organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczego – Eliminacje Powiatowe w Malborku,

– podział środków z budżetu państwa na dofinansowanie jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu malborskiego.

P3270541 P3270531

 P3270532 P3270534

 P3270539 P3270540