Powiatowe eliminacje OTWP 2018

roll-up mkW dniu 7 kwietnia br. w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku odbyły się eliminacje powiatowe  41 –go Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach udział wzięło łącznie 34 uczniów w trzech grupach wiekowych. Najliczniejszą grupę reprezentowali przedstawiciele szkół podstawowych.

W pierwszej części turnieju uczestnicy rozwiązali test pisemny składający się z zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W przerwie przed drugą częścią młodzież miała możliwość zapoznania się ze sprzętem ratowniczym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku. Do finału ustnego zakwalifikowano po trzech przedstawicieli z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje powiatowe odbyły się przy wparciu finansowym z funduszu Komendy Głównej PSP w Warszawie , eliminacje wsparli również Starostwo Powiatowe w Malborku, Urząd Miasta w Malborku  oraz Bank Spółdzielczy w Malborku.

W części finałowej młodzieży towarzyszyli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Malborku, z Członkiem Zarządu Głównego dh Zygmunt Tomczonek oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Januszem Leszczewskim.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 21 kwietnia 2018 br., w Szymbarku.

 

1 (2)1 (3)

1 (5)

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Czarnota
Fotografie: dh Zygmunt Tomczonek