Pożegnanie ze służbą kpt. inż. Daniela Mendaka

31 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne kpt. Daniela Mendaka – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku.

Pan kpt. Daniel Mendak 22 lata życia poświęcił  służbie w malborskiej straży pożarnej, w okresie której z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował  zadania pełniąc służbę jako Dowódca Zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, Inspektor Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej następnie Dowódca Sekcji, Dowódca Zmiany, Zastępca Dowódcy JRG kończąc swoją karierę zawodową na stanowisku Dowódcy JRG w Malborku. W tym okresie brał udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych narażając siebie by ratować życie i mienie innych.

Podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wyrazy szacunku i uznania przekazał Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński. Życzenia złożył również były Komendant Powiatowy  PSP w Malborku Stanisław Chabel.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek podziękował za lata służby, życzył w imieniu własnym i załogi dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia dalszych zamierzeń.