Prezentacja sprzęt i pogadanka o bezpieczeństwie podczas dnia otwartego ARiMR w Starym Polu.

Dnia 6 kwietnia br. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Malborku wraz Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polu uczestniczyli w pokazie sprzętu dla klas szkoły podstawowej w Starym Polu podczas dnia otwartego ARiMR na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Poza pokazem sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przeprowadzono również pogadankę edukacyjną o bezpieczeństwie pożarowym.

Opracowanie : mł. ogn. Tomasz Czarnota
Fotografie: mł. bryg. Robert Licznerski 

418681ac-2306-4b8c-abef-b5e5edac1451025f2ed8-c103-455e-acac-f7c10b7d4d35

cc2a286d-d19b-4ac3-a992-10af9b20d5bb