Przejście na zaopatrzenie emerytalne Z-cy Komendanta Powiatowego oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

W dniu 31 października podczas uroczystego apelu który odbył się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w obecności Pana st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP , Pana Mirosława Czapla Starosty Powiatu Malborskiego odeszli ze służby na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Dariusz Grabowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, kpt. Mirosław Wojtarowicz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

PA312449PA312418

PA312417PA312458

PA312438PA312461