Uroczystość obchodów “Dnia Strażaka 2011”

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia medale oraz awanse.

,,Postanowieniem z dnia 28 października 2010 roku Prezydent RP nadał:

złoty medal za długoletnią służbę Panu:

młodszemu brygadierowi Dariuszowi Grabowskiemu

srebrny medal za długoletnią służbę Panu:

kapitanowi Mirosławowi Wojtarowiczowi

brązowy medal za długoletnią służbę Panu:

starszemu ogniomistrzowi Damianowi Skalskiemu

 

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał :

srebrną odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Panu:

kapitanowi Mirosławowi Wojtarowiczowi

brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Panu:

młodszemu kapitanowi Andrzejowi Długokęckiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:

Dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Panu:

młodszemu brygadierowi Dariuszowi Grabowskiemu

medale, odznaczenia oraz dyplomy zostały wręczone na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w dniu 09 maja 2011 roku w Gdańsku.”

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2011 roku odznaczony został:

Brązowym medalem„ Za zasługi dla pożarnictwa” :

Pan sekcyjny Paweł Czarnota

Rozkazem personalnym Nr 112/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r. Minister Spraw Wewnętrznych i administracji z dniem 4 maja 2011 nadał stopień

Młodszego kapitana Panu młodszemu aspirantowi Piotrowi Sztypce

Rozkazem Personalnym z dnia 1/2011 z dnia 14 kwietnia 2011roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2011 nadał stopień

Aspiranta sztabowego Panu starszemu aspirantowi Danielowi Mendakowi

Rozkazem personalnym nr 1/ 2011 z dnia 30 marca 2011 roku Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dniem 4 maja 2011 roku

nadał stopień starszego sekcyjnego Panu:

– sekcyjnemu Krzysztofowi Baranowskiemu

– sekcyjnemu Krzysztofowi Bochyńskiemu

– sekcyjnemu Dariuszowi Depczyńskiemu

– Pani sekcyjnej Jolancie Śmiertce

– Pani sekcyjnej Honoracie Wartak

 

Rozkazem personalnym z dnia 04 maja 2011 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku z dniem 04 maja 2011 roku nadał stopień starszego strażaka Panu:

–  strażakowi Marcinowi Antoniakowi

– strażakowi Tomaszowi Czarnocie

– strażakowi Grzegorzowi Szwambrowi

Decyzją z dnia 16 maja 2011 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku mianował z dniem 1 czerwca 2011 roku na wyższe stanowiska służbowe:

–  Zastępcy dowódcy zmiany Pana młodszego kapitana Piotra Sztypkę

– Dowódcy zastępu Pana ogniomistrza Damiana Tomaszewskiego

– Dyżurnego stanowiska kierowania Pana starszego sekcyjnego Andrzeja Lewnę

– Dyżurnego stanowiska kierowania Pana starszego sekcyjnego Piotra Jarzemskiego

– Starszego ratownika kierowcę Pana starszego sekcyjnego Krzysztofa Baranowskiego

– Starszego ratownika kierowcę Pana sekcyjnego Sławomira Parafiniuk

– Starszego ratownika Pana sekcyjnego Marcina Gerke

– Starszego ratownika Pana sekcyjnego Przemysława Śliwę

 

Uroczyste Ślubowanie złożyli również nowo przyjęci do braci strażackiej :

– str. Arkadiusz Jędrzejewski

– str. Tomasz Szałkowski

– str. Mariusz Wyciszkiewicz

– str. Krzysztof Popowski

Wszystkim wyróżniony gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Chcieli byśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom oraz sponsorom którzy uświetnili swą obecnością uroczystość.