Uroczystość wręczenia nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

W dniu 24 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku miała miejsce uroczystość wręczenia nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu obsługi merytorycznej dotacji przekazywanych  jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu malborskiego dla st. sekc. Łukasza Kuśmierczyka.Nagrodę wyróżnionemu przyznał

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Gratulujemy nagrodzonemu i mamy nadzieję, iż przyznana nagroda będzie dodatkową motywacją  w procesie realizacji nowych  zadań służbowych.