Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

W dniu 14 listopada 2012r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Podczas uroczystości, zostały wręczone awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz wręczono certyfikaty ukończonych szkoleń i kursów. Awanse wręczał gospodarz uroczystości bryg. Adam Zieliński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, na zakończenie Pan komendant podziękował za trud i zaangażowanie w służbę strażakom służącym w tut. jednostce.

PB142478

 

Rozkazem personalnym nr 6/2012 z dnia 2 listopada 2012 roku Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dniem 11 listopada 2012 roku nadał stopień młodszego ogniomistrza Panu:

– starszemu sekcyjnemu Krzysztofowi Baranowskiemu

– starszemu sekcyjnemu Krzysztofowi Bochyńskiemu

– starszemu sekcyjnemu Dariuszowi Depczyńskiemu

– Pani starszej sekcyjnej Jolancie Śmietce

Rozkazem personalnym nr 5/2012 z dnia 02 listopada 2012 roku Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dniem 11 listopada nadał stopień starszego sekcyjnego Panu:

– sekcyjnemu Pawłowi Borowcowi

– sekcyjnemu Przemysławowi Śliwie

-sekcyjnemu Łukaszowi Pomianowskiemu

-sekcyjnemu Sebastianowi Lesińskiemu

-sekcyjnemu Damianowi Miklis

Decyzją z dnia 31 października 2012 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku mianował z dniem 1 listopada 2012 roku na wyższe stanowiska służbowe:

-Starszego technika Pana starszego sekcyjnego Pawła Czarnotę

-Starszego operatora sprzętu specjalnego Pana młodszego ogniomistrza Krzysztofa Baranowskiego

-Starszego operatora sprzętu specjalnego Pana młodszego ogniomistrza Krzysztofa Bochyńskiego

Starszego operatora sprzętu specjalnego Pana młodszego ogniomistrza Dariusza Depczyńskiego

Uzyskane certyfikaty przez:

Pana st. sekc. Marcina Gerke który uzyskał Certyfikat w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach projektu „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa”.

Pana st. str. Tomasza Czarnota który uzyskał Certyfikat w zakresie EPUAP elektroniczne załatwienie spraw.