W dniu 11 maja 2015 roku Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku został nadany Sztandar przez społeczeństwo powiatu malborskiego z okazji 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Malborku

5550fa97bf4f6_gdW dniu 11 maja 2015 roku Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku został nadany Sztandar przez społeczeństwo powiatu malborskiego z okazji 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Malborku

Uroczysty apel poprzedziła msza święta w intencji strażaków, która odprawił w Kościele św. Jana Chrzciciela ks. bp Jacek Jezierski – biskup Diecezji Elbląskiej

Następnie na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Mirosław Czapla, starosta malborski , przekazał ufundowany  Komendzie Powiatowej PSP w Malborku sztandar, który komendant główny PSP generał Wiesław Leśniakiewicz wręczył komendantowi powiatowemu PSP w Malborku bryg. Adamowi Zielińskiemu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jerzy Kozdroń Poseł Na Sejm RP, wiceminister sprawiedliwości, Kazimierz Plocke sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, , posłowie na sejm RP Stanisław Lamczyk i Jan Kulas, senatorzy RP Roman Zaborowski i Leszek Czarnobaj, Bogdan Dombrowski – podsekretarz stanu w ministerstwie administracji i cyfryzacji, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wicewojewoda woj. pomorskiego – Michał Owczarczak, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, Pomorski Komendant Wojewódzkie PSP w Gdańsku st.bryg. Andrzej Rószkowski, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych RP druh Zygmunt Tomczonek,, starosta malborski Mirosław Czapla, oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu, komendanci powiatowi PSP z województwa pomorskiego

W apelu udział wzięła kompania honorowa SA PSP w Poznaniu, kompania honorowa 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz kompania asystująca KP PSP w Malborku i poczty sztandarowe OSP,

Podczas apelu Komenda Powiatowa PSP w Malborku odznaczona została „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Aktu dekoracji sztandaru dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Stanisław Kochanowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Malborku bryg. Adam Zieliński.

Apel zakończyła defilada pododdziałów oraz samochodów pożarniczych.

 

foto. R.Konczyński Dziennik Bałtycki

5550f9fe4396c_gd5550fa3b4ca21_gd

5550fa3f08c4b_gd5550fe886bf15_gd

5550faaf37114_gd5550f9d467da3_gd