W dniu 14 grudnia 2017 roku w Nowym Stawie odbyły się ćwiczenia nt. organizacji akcji ratowniczej podczas okresu zimowego.

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Nowym Stawie odbyły się ćwiczenia nt. organizacji akcji ratowniczej podczas okresu zimowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał przerwę w dostawie prądu w mieście Nowy Staw oraz brak możliwości komunikacji mieszkańców wsi Półmieście ze względu na duże opady śniegu.

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie zorganizowany został sztab gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, którym kierował Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jerzy Szałach. W pracach sztabu uczestniczył również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Malborku podkom. Tomasz Żuchowski. W trakcie prac sztabu ustalono szczegółowe zakresy czynności oraz zasoby materiałowo – techniczne poszczególnych służb i instytucji niezbędne do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych w okresie zimowym. W ramach ćwiczeń praktycznych zorganizowano zastępcze źródła dostawy energii elektrycznej umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia AGAPE, utworzono kolumnę pojazdów w celu dostarczenia żywności, wody i paliwa mieszkańcom miejscowości gdzie duże opady śniegu spowodowały brak przejezdności dróg oraz zapewniono środki transportu do ewakuacji 50 osób.

W ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, zastęp OSP Nowy Staw, samochód operacyjny z Komisariatu Policji w Nowym Stawie oraz sprzęt pomocniczy i środki transportu Urzędu Miasta i Gminy w Nowy Stawie.

opracowanie: mł. bryg. Janusz Leszczewski
zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Czarnota

 

IMG_0238IMG_0239

IMG_0250IMG_0253

IMG_0261IMG_0269

IMG_0285IMG_0293