W dniu 26.04.2018 roku o odbyły się ćwiczenia JOP z terenu pow. malborskiego na obiekcie Muzeum Zamkowego w Malborku

Dnia 26.04.2018 roku o godz. 9:00 odbyły się ćwiczenia JOP z terenu pow. malborskiego na obiekcie Muzeum Zamkowego ul. Starościńska 1 w Malborku

Cel ćwiczeń:

– zapoznanie się z możliwościami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiekcie Muzeum Zamkowego w Malborku,

– wypracowanie umiejętności organizacji zasilania wodnego w przypadku awarii sieci miejskiej oraz sieci hydrantowej w obiekcie zamku,

– doskonalenie przesyłania wody do celów gaśniczych na większe odległości (wykorzystanie zakupionych pomp szlamowych),

– doskonalenie technik zabezpieczenia linii wężowych prowadzonych na różnych poziomach,

– współdziałanie jednostek z terenu powiatu przy zdarzeniach o większej skali,

– prowadzenie poprawnej korespondencji radiowej podczas działań,

Przyjęty wariant ćwiczeń: dziedziniec zamku średniego – pożar pomieszczeń części wschodniej zamku średniego i obrona strony zachodniej. Zastępy biorące udział w ćwiczeniach: 4 zastępy JRG Malbork, OSP: Stogi, Lichnowy, Nowy Staw, Stare Pole Ząbrowo, Szawałd, Lipinka, zastęp z WSP oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Malborku,Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczeń, następnie uczestnicy mieli okazję na spokojnie zapoznać się z charakterystyką, zagrożeniami oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi obiektu muzeum.

Opracowanie: mł. bryg. Robert Licznerski
Fotografie: mł. bryg. Robert Licznerski