W dniu 4 listopada 2017 roku w Stogach gm. Malbork, odbyły się inauguracyjne warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

W dniu 4 listopada 2017 roku w Stogach gm. Malbork, odbyły się inauguracyjne warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Warsztaty były skierowane do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu malborskiego. Inicjatorem i organizatorem warsztatów była Komenda Powiatowa PSP w Malborku.

Warsztaty zostały zrealizowane w oparciu o Program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, który 3 grudnia 2015 r. zatwierdził Komendant Główny PSP.

W roli prowadzących wystąpili wykwalifikowani instruktorzy cfbt.pl – kpt. Dariusz Olcen, mł. asp. Arkadiusz Frankiewicz, mł. asp. Adam Skrzypkowski.

CFBT (Compartment Fire Behaviour Training)

Warsztaty rozpoczęły się od wprowadzenia teoretycznego na temat pożarów wewnętrznych, wiedza ta została przybliżony uczestnikom warsztatów na wykładzie, który poprowadził mł. ogn. Tomasz Czarnota. W interesujący sposób zostały omówione zagadnienia związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wyborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki gaszenia. Przekazana została również wiedza w zakresie, chłodzenia gazów pożarowych, czy dotycząca takich zjawisk, jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych. Dużo uwagi poświęcono zachowaniu przez strażaków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ochrony przed czynnikami chorobo- i rakotwórczymi. Zajęcia odbyły się w świetlicy Wiejskiej w Stogach

Instruktorzy przeprowadzili pokaz z wykorzystaniem drewnianych modeli domków (tzw. domek z daszkiem i duży domek), gdzie kontrolując przebiegu pożaru sami kreowali jego rozwój między innymi w celu przedstawienia takich zjawisk jak rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni oraz rollover.

W dalszej części szkolenia instruktorzy omówili i zaprezentowali techniki operowania prądami gaśniczymi tj.: pulsowanie, malowanie, ołówkowanie, omiatanie. Następnie, z wykorzystaniem trenażera drzwi wejściowych, instruktorzy zademonstrowali całą procedurę wchodzenia do pomieszczenia już w połączeniu z technikami operowania prądami gaśniczymi. Szczególną uwagę poświęcono współpracy w rocie podczas wprowadzania i wycofywania linii gaśniczych.

Zwieńczeniem całodniowych warsztatów było ćwiczenie praktyczne w trenażerze ogniowym (zbudowanym dzięki uprzejmości firmy Woś Agrotechnika – Tomasz Woś, oraz zaangażowaniu strażaków z malborskiej jednostki)

Uczestnicy warsztatów, zabezpieczeni w ubrania specjalne i aparaty ochrony układu oddechowego, obserwowali rozwój pożaru w zamkniętym kontenerze, wykorzystując również kamerę termowizyjną. Następnie, pod okiem instruktora, każdy ćwiczący miał możliwość wypróbować skuteczność poszczególnych technik i rodzaju prądów wody podawanych w strefie pożaru.

Z związku z dużym zainteresowaniem druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, taką formą przekazywania wiedzy i umiejętności, niezbędnych podczas działań ratowniczo-gaśniczych jesteśmy przekonani, że nie są to ostatnie warsztaty szkoleniowe tego typu zorganizowane przez Komendę Powiatowa PSP w Malborku.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Czarnota

Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Czarnota

1 (1)1(9)1 (2)

1 (3)1 (4)1 (5)

1 (6)1 (7)1 (8)