WIZYTA SEKRETARZA STANU W MSWIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach sekretarz stanu w  MSWiA Jarosław Zieliński oraz gen. brygadier Leszek Suski komendant główny Państwowej Straży Pożarnej spotkali się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz ze strażakami.

Sekretarz Stanu w MSWiA przekazał promesy finansowe 11 przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Kolejnym punktem wizyty było wręczenie odznaczeń, Dyplomów Komendanta Głównego PSP oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego ze Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.

Ostatnim punktem wizyty była narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu, podczas którego omówiono bieżące zadania realizowane w województwie, uczestniczyli również gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_2phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_3phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_4

phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_6phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_7phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_8

phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_10phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_11phoca_thumb_l_kw_psp_mswia_chojnice_06_04_2018_12

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: st. kpt. Marcin Wróblewski