Wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego

Numer identyfikacyjny

Wymagania formalne

Suma uzyskanych punktów

Wynik etapu

1110.1.2017

tak

40

pozytywny

1110.2.2017

tak

10

pozytywny

1110.3.2017

tak

15

pozytywny

1110.4.2017

tak

0

pozytywny

1110.5.2017

tak

15

pozytywny

1110.6.2017

tak

15

pozytywny

1110.7.2017

tak

35

pozytywny

1110.8.2017

tak

15

pozytywny

1110.9.2017

tak

30

pozytywny

1110.10.2017

tak

0

pozytywny

1110.11.2017

tak

10

pozytywny

1110.12.2017

nie

0

negatywny

1110.13.2017

tak

35

pozytywny

1110.14.2017

tak

15

pozytywny

1110.15.2017

nie

10

negatywny

1110.16.2017

tak

40

pozytywny

1110.17.2017

tak

10

pozytywny

1110.18.2017

tak

10

pozytywny

1110.19.2017

tak

35

pozytywny

1110.20.2017

tak

15

pozytywny

1110.21.2017

tak

10

pozytywny

1110.22.2017

tak

10

pozytywny

1110.23.2017

tak

10

pozytywny

1110.24.2017

tak

15

pozytywny

1110.25.2017

nie

10

negatywny

1110.26.2017

nie

0

negatywny

1110.27.2017

nie

0

negatywny

Wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego