„Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG” w związku z wirusem COVID-19.

Załącznik pdf:

Wytyczne dla OSP w związku z COVID-19.pdf