Zajęcia edukacyjne z młodzieżą

22 stycznia 2019 roku  uczniowie z klasy pożarniczej  IV Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku wzięli udział w zajęciach na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Główną tematyką zajęć było:

  • zasady organizacji łączności radiowej w Państwowej Straży Pożarnej,
  • zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla, potocznie zwany czadem, zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
  • bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”, omówiono zagadnienia: zagrożenia związane z korzystaniem z zamarzniętych zbiorników, ewakuacja osoby pod którą załamała się tafla lodu, zasady poruszanie się po lodzie oraz zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.